Kategorija: Novosti
Datum objave: 04. 09. 2019.

Bonus Booster sistem

Calivita BOnus Booster sistem

Bonus Booster sistem

Multiplicirajte svoju zaradu!

Graditelji mreže koji su na nivoima 10%, 12% i 15% sada lako mogu da u multipliciraju svoju zaradu, ako se aktivno posvete ciljanom rastu mreže. Cilj novog sistema nagrađivanja je da uvede pozitivne promene za svakoga, ali posebno za one, koji dovode nove zadovoljne konzumere u mrežu.

27 x više bonusa
Jedan od učesnika je zaradio 27 puta više od svoje redovne bonusne isplate.

+$1300/ mesec
Jedan od najboljih učesnika je zaradio 1.300 $ za jedan mesec od Bonus Booster sistema.

+50% bonusa
Svaki učesnik može zaraditi prosečno + 50% bonusa iznad redovne mesečne bonusne isplate.

"Motivacija je od ključnog značaja za postizanje finansijske sigurnosti i kvalitetnog života. Zato mi je toliko važno, da naši ambasadori - oni koji rade najviše na tome da ostvare CaliVita san - odmah vide plodove svojih napora..."

Gerry Hargitai,
Predsednik i osnivač

Od sada će graditelji mreže koji su na nivou 10-12-15%, na osnovu kupovine svojih direktno učlanjenih članova, moći da multipliciraju svoju zaradu. Pored toga, u to će se uračunavati i svaka ponovna kupovina novog člana - tokom 6 meseci nakon meseca učlanjenja. 

Sve što treba da uradite:

  • Registrujte što je moguće više novih direktnih članova 
  • Motivišite ih da imaju ponovne kupovine tokom narednih 6 meseci

Uključite što više direktnih novih članova i podstaknite ih da redovno kupuju. Na taj način, dođite do što većeg dela novog osnovnog fonda sistema nagrađivanja. 

Kako se izračunava dodatna zarada?

Od 1. februara 2019. iznos jednak ukupnom mesečnom ostvarenju članova na nivou od 4%, dodaće se u jedinstveni osnovni fond namenjen u ovu svrhu. Ukupan iznos koji se akumulira ovde svakog meseca, dobijaće oni sponzori na 10-12-15%, koji budu dovodili direktne nove članove u mrežu, i koje će ih podsticati na ponovne kupovine.

Što više novih članova budete imali, i što oni više budu kupovali u narednih šest meseci, dobijaćete i srazmerno više novca od akumulirane novčane sume.

Osnova
Pri određivanju vašeg ostvarenja, u obzir se uzima ukupna vrednot BP kupovina vaših direktnih novih članova i ukupna vrednost BP ponovnih kupovina vaših članova u datom mesecu.

Vaši poeni
Na osnovu gore navedenih uslova, sabiraju se Vaši poeni ostvarenja svakog meseca. Taj kumulativni iznos daje Vaše lično ukupno mesečno ostvarenje.

Ukupni poeni
Nakon toga sabiraju se poeni ostvarenja članova na nivou od 10% do 15%, i na taj način dobija se osnovni fond za raspodelu (to je 100%). Vaš deo Iz fonda svaki član dobija onoliki deo koliki je njegov proporcionalni udeo ostvarenja u odnosu na 100% sveukupnog ostvarenja članova na nivou od 10% do 15%.

Proverite svoje Bonus Booster rezultate sada! Bonus Booster report

 *Ponovnim kupovima smatraju se ponovne kupovine novih direktnih članova u mesecu učlanjenja ili kupovine članova čije članstvo nije starije od 6 meseci.

Uključite što više direktnih novih članova i podstaknite ih da redovno kupuju. Na taj način, dođite do što većeg dela osnovnog fonda novog Bonus Booster sistema nagrađivanja!

Uslovi su podložni promenama, na osnovu strateških namera CaliVita Internationala. Samo oni članovi na nivou od 10% do 15% imaju pravo da učestvuju u Bonus Booster sistemu, koji u datom mesecu steknu pravo na redovnu isplatu. 

  Novosti i akcije - Sve