Kod proizvoda koji se šalje na reklamaciju, reklamna greška mora biti označena/navedena.

Uz reklamacioni list priložiti dokaz o kupovini.

Reklamacioni list ispuniti u 3 (tri) primerka, i to: po 1 (jedan) primerak kupcu i prodavnici, a 1 (jedan) primerak prati proizvod.

Reklamirani proizvod, sa odštampanim i potpisanim Zahtevom za reklamaciju dostaviti prodavcu i/ili distributeru poštom na adresu: FITCO d.o.o., Ive Ćipike 18, 21000 Novi Sad.

Svi podaci se čuvaju i obrađuju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Kliknite ovde da bi preuzeli Reklamacioni list.

 

ODUSTANAK OD KUPOVINE

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, obaveštavamo Vas da u slučaju zaključenja ugovora na daljinu (telefonsko ili internet naručivanje i kupovina), imate prava da u roku od 14 dana od dana prijema robe, odustanete od ugovora bez navođenja razloga za odustanak, slanjem Obrasca za odustanak (preuzmite ovde), te da robu vratite prodavcu zajedno sa Obrascem za odustanak, a najkasnije u roku od 14 dana od dana slanja Obrasca za odustanak.
Prodavac će potrošaču vratiti iznos uplaćen na ime kupoprodajne cene robe, na način na koji je kupac izvršio plaćanje, kao i iznos poštanske dostave robe, nakon prijema vraćene robe ili dokaza da je roba poslata nazad prodavcu.
U slučaju odustanka, molimo Vas da primljenu robu kao i Obrazac za odustanak vratite na adresu:
FITCO d.o.o. Novi Sad, Iva Ćipika 18.
U slučaju odustanka i vraćanja robe – potrošač snosi troškove direktne poštanske dostave neophodne radi vraćanja robe prodavcu.
Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se utvrdili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe
Izuzeci od prava na odustanak od ugovora postoje u slučaju kada je u pitanju isporuka robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja ili zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke.

PRAVILNIK O ZASTITI POTROŠAČA I REKLAMACIJAMA

  Uslovi - Sve