Prilikom prve porudžbine iznad 5.100,00 din ukoliko želite možete postati član CaliVita International?
Članstvo je neobvezujuće, imate mogućnost besplatnog lekarskog i nutricionističkog savetovanja, s toga ćete kvartalno primati besplatno naš časopis CaliNews na kućnu adresu sa aktuelnim novostima i akcijama.

Vaše podatke koje ste nam ostavili prilikom registracije evidentiramo i obrađujemo u saradnji sa CaliVita Int. SRB – Fitco d.o.o. Ive Ćipka 18, Novi Sad, i CaliVita International B.V., P.O.Box 30133, 3001 DC Rotterdam, Holandija isključivo u vezi s upisom u članstvo i kao podatke potrebne za adresiranje porudžbine i u svrhu kontaktiranja naručitelja ili člana ukoliko je to potrebno (u slučaju ne preuzimanja naručenih proizvoda ili davanja odgovora na pitanja postavljena e-mailom ili preko kontakt formi).
Podaci se obrađuju na poverljiv način, a na uvid trećoj strani mogu se dati samo uz vašu prethodnu pisanu saglasnost, osim u slučajevima koje su odredili zakonski propisi ili drugi službeni organi dali nalog, a obavezuju nas da ih se pridržavamo.

CaliVita International čuva podatke dok saglasnost za obradu podataka ne opozovete. Ako želite opozvati Vaš pristanak na obradu podataka, možete to učiniti popunjavanjem, potpisivanje i slanjem Izjave Opoziva na mail adresu info@cali-vitamini.rs ili pismeno na:

CaliVita Int. SRB – Fitco d.o.o.
Ive Ćipika 18
21000 Novi Sad

ili

CaliVita International B.V.
P.O.Box 30133
3001 DC Rotterdam
Holandija

  Uslovi - Sve