Cali-vitamini.rs je u vlasništvu, pokrenuta i održavana od firme Multivitamini nezavisnog distributera CaliVita International proizvoda. Cali-vitamini.rs preuzima isključivu odgovornost za bilo koje i sve sadržaje veb sajta, a ni CalVita International mreža, niti iko od povezanih pravnih lica koja se bave bilo kojom delatnošću imaju bilo kakvu direktnu vezu sa veb stranicom, s toga ne preuzimaju nikakvu odgovornost u tom pogledu. sprečavanju bilo kakve bolesti ili stanja. Nijednu izjavu, pominjanje, mišljenje ili informacije koje navode bilo koji proizvod ili sastojak proizvoda ne treba tumačiti kao medicinsko mišljenje/savet. Nijednu izjavu, pominjanje, mišljenje ili informacije o bilo kom proizvodu ili sastojku proizvoda nije proveravao ili odobrio bilo kakav javni autoritet u bilo kojoj zemlji.

Korišćenjem ove web stranice prihvaćate ove Uslove korišćenja.

Sadržaj na ovim web stranicama osigurava tim firme MULTIVITAMINI i zaštićen je autorskim pravima. Web shop se stalno mijenja i nadopunjava novim proizvodima. Posetite nas povremeno kako biste videli šta je novo!

Ako nije drugačije naznačeno u samom sadržaju, imate pravo pregledavati, kopirati, printati i distribuirati (ali ne i mijenjati) sadržaj na ovoj web stranici, pod uslovom da sadržaj koristite u informativne, nekomercijalne svrhe i da na sadržaj koji koristite postavite obaveštenje o autorskim pravima.

  Uslovi - Sve