ŽVALE

Herpes je infekcija koju karakteriše izbijanje malih plikova na površini kože i sluzokože. Najčešće je uzrokovan padom imuniteta.