KRVARENJE IZ NOSA

Krvarenje iz nosa nije opasno, svakome se dogodilo bar jedanput. No ako se krvarenje ponavlja često preporučujemo pogledati savete naših stručnjaka.