Kategorija: Novosti
Datum objave: 05. 12. 2016.

Automatska obnova članstva tokom cele godine

Obnovite svoje članstvo za 2016-u!

Sačuvajte svoje Članstvo u CaliViti, i tako obezbedite sebi širok spektar pogodnosti i usluga, koje će Vam omogućiti da uz njihovu primenu živite jednim Kvalitetnim Životom.

 

Obnovite svoje članstvo za 2015-u!
Sačuvajte svoje Članstvo u CaliViti, i tako obezbedite sebi širok spektar pogodnosti i usluga, koje će Vam omogućiti da uz njihovu primenu živite jednim Kvalitetnim Životom.
Automatska obnova članstva tokom cele godine
Prema Pravilniku o Poslovanju status Punopravnog Članstva automatski se obnavlja, ukoliko ukupna kumulativna vrednost obavljenih kupovina tokom godine dostigne vrednost od 4000 Komercijalnih Poena (KP).
Kupovinom proizvode po Vašem izboru bilo kada tokom godine, ili putem više kupovina čijom kumulativom postižete određenu vrednost i tako se Vaše Članstvo automatski obnavlja (ukoliko se ispune potrebni uslovi)!
Na ovaj način Članovi mogu da obnove svoje Članstvo za iduću godinu još pre početka tradicionalnog perioda za produženje članstva (svake godine od 1. septembra do 31. decembra) putem više manjih kupovina.
Tradicionalna obnova članstva
U slučaju da se desi, da kumulativna vrednost KP dosadašnjih kupovina i preostalih kupovina planiranih do kraja godine neće postići prethodno navedenu vrednost, sada imate mogućnost da obnovite svoje članstvo uz samo jednu kupovinu. Ukoliko u periodu od 1. septembra do 31. decembra 2014. godine kupite proizvode na jednom računu u vrednosti od 2000 KP, Vaše članstvo će se obnoviti za sledeću godinu.
Predlog: Kupite na primer novi Gummy Kids Pack, i na taj način ne samo što ćete obezbediti ukusne i zdrave vitamine za decu u Vašem okruženju, već ćete time obnoviti i svoje članstvo do 31. decembra 2015.
Ako ste Vi već obnovili svoje članstvo sa kupovinama proizvoda u toku godine, nemojte zaboraviti ni na svoje Članove i saradnike u mreži, skrenite im pažnju na ove važne informacije!

Automatska obnova članstva tokom cele godine

Prema Pravilniku o Poslovanju status Punopravnog Članstva automatski se obnavlja, ukoliko ukupna kumulativna vrednost obavljenih kupovina tokom godine dostigne vrednost od 4000 Komercijalnih Poena (KP).

Kupovinom proizvode po Vašem izboru bilo kada tokom godine, ili putem više kupovina čijom kumulativom postižete određenu vrednost i tako se Vaše Članstvo automatski obnavlja (ukoliko se ispune potrebni uslovi)!

Na ovaj način Članovi mogu da obnove svoje Članstvo za iduću godinu još pre početka tradicionalnog perioda za produženje članstva (svake godine od 1. septembra do 31. decembra) putem više manjih kupovina.

Tradicionalna obnova članstva

U slučaju da se desi, da kumulativna vrednost KP dosadašnjih kupovina i preostalih kupovina planiranih do kraja godine neće postići prethodno navedenu vrednost, sada imate mogućnost da obnovite svoje članstvo uz samo jednu kupovinu. Ukoliko u periodu od 1. septembra do 31. decembra 2015. godine kupite proizvode na jednom računu u vrednosti od 2000 KP, Vaše članstvo će se obnoviti za sledeću godinu.

Predlog: Kupite na primer novi Gummy Kids Pack, i na taj način ne samo što ćete obezbediti ukusne i zdrave vitamine za decu u Vašem okruženju, već ćete time obnoviti i svoje članstvo do 31. decembra 2016.

Ako ste Vi već obnovili svoje članstvo sa kupovinama proizvoda u toku godine, nemojte zaboraviti ni na svoje Članove i saradnike u mreži, skrenite im pažnju na ove važne informacije!

  Novosti i akcije - Sve